Embryonale gezondheid

Vele factoren zijn van invloed op de vruchtbaarheid en bevruchting (conceptie). Enerzijds zijn dit genetisch factoren van zowel moeder als vader en anderzijds spelen factoren van buitenaf zoals leefstijl en blootstelling aan bepaalde schadelijke stoffen in de omgeving van moeder en vader een belangrijke rol. Hierbij valt onder andere te denken aan stress, roken, het drinken van alcohol en het werken met chemische middelen.

Ongeveer 14 weken vóór de bevruchting, in de preconceptionele periode, worden bij zowel de vrouw als de man de geslachtscellen die verantwoordelijk zijn voor het genetisch materiaal (DNA) van het embryo aangemaakt. Vervolgens vinden er na de bevruchting in de eerste 10 weken van de zwangerschap vele celdelingen en kritieke processen plaats die moeten leiden tot de aanleg van goed-functionerende foetale organen en de placenta. Blootstelling aan schadelijke stoffen en een ongezonde voeding- en leefstijl hebben invloed op deze processen en kunnen de functie van de placenta en de foetale organen verminderen en zodoende de embryonale groei vertragen.

Een embryo dat niet goed groeit geeft een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties en gezondheidsproblemen na de geboorte, zoals het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en diabetes. Ook zijn er aanwijzingen dat een slechte embryonale gezondheid gevolgen heeft voor de gezondheid van de daarop volgende generaties. Om deze risico’s en gevolgen zoveel mogelijk te beperken voor meerdere generaties is streven naar een optimale embryonale gezondheid dus enorm belangrijk.

Het wordt steeds duidelijker dat het essentieel is een goede voeding- en leefstijl aan te leren zodra er een kinderwens is. Door dit te doen en vervolgens zwanger te raken zijn de omstandigheden voor het de gewenste zwangerschap en het ongeboren kind zodoende optimaal. Goede preconceptiezorg bieden om deze optimale omstandigheden te realiseren is niet alleen een taak van zorgverleners zoals verloskundigen en artsen, maar ook van u zelf. Door het Slimmer Zwangerprogramma te volgen bieden wij u een extra steuntje in de rug.