Hoe werkt het

Registratie en activatie:

U (als vrouw) gaat op uw vaste computer of mobiele telefoon met internet naar de website www.slimmerzwangeronderzoek.nl en leest alle informatie over wat Slimmerzwanger is, voor wie het is bestemd en wat de kosten zijn. Aanmelding gebeurt door het invullen van uw verplichte persoonlijke gegevens en beveiligde inloggegevens. Daarna accepteert u de gebruikersvoorwaarden. Na uw aanmelding vragen wij aan uw man ook zijn personalia in te vullen en de gebruikersvoorwaarden te accepteren. Mocht hij niet deel willen nemen, dan kunt u nog steeds het programma volgen. Echter, het is wel erg jammer en een gemiste kans niet alleen voor hem zelf, maar ook voor u aangezien u beiden invloed heeft op elkaars (on)gezonde gewoonten. Gezond zwanger worden en gezond zwanger zijn doe je immers samen voor het krijgen van een gezond kind! Bovendien wordt bij gezamelijke deelname vaak een beter resultaat bereikt. Na de aanmelding en acceptatie wordt uw abonnement geactiveerd. U en uw man ontvangen een welkomstmail met een link waardoor u direct in het programma komt.

Screening, de risicoscore en uw eigen zorgpad:

Het programma start meteen met de screening van de vrouw. Als u de zelftest  heeft ingevuld, dan zijn uw gegevens automatisch ingevuld voor de allereerste screening. Op basis van deze screeningsresultaten wordt uw persoonlijke coaching voor 26 weken vastgelegd. Het is dus heel belangrijk dat dit klopt. Loop de resultaten dan ook goed na en pas de waarden aan indien ze niet kloppen U vult de volgende gegevens in: leeftijd, gewicht, lengte, en zwangerschapstatus. Dit wordt gevolgd met de items over uw voedings- en leefstijlgewoonten. Hier wordt gevraagd naar een inname of gewoonten HOE VAAK AFGELOPEN WEEK of HOEVEELHEID PER DAG in de AFGELOPEN WEEK. Hierna wordt uw risicogewoonten voor de abonnementsduur vastgelegd en uw risicoscore berekend. De risicogewoonten worden in een figuur weergegeven met ondersteunende tekst. Het eventuele gebruik van geneesmiddelen en afspraken kunt u hier ook invullen zodat u hieraan via het programma wordt herinnerd. Stel hiervoor uw mobiel telefoon in volgens de instructies.

Het kan zijn dat u zich abonneert, maar pas na een paar dagen de eerste screening afrondt. Het is belangrijk u erop te wijzen dat u binnen 2 weken na het aangaan van het abonnement de eerste screening in dient te vullen, want anders vervalt het abonnement. De persoonlijke screening en berekening van de risicoscore voor uw man gebeurt op dezelfde manier en dezelfde dag. De dagen waarop u een E-mail ontvangt kunt u niet zelf kiezen. Wel kunt u het tijdstip dat u het beste uitkomt aangeven.

Coaching:

Na het afronden van de eerste screening worden uw persoonlijke risicogewoonten verbonden met het coachingsgedeelte van het programma. De coaching bestaat uit het beantwoorden van tussentijdse vragen en het ontvangen van tips, weetjes en recepten via e-mail. Voor de tussentijdse vragen ontvangt u op het door u aangegeven voorkeurstijdstip een e-mail met een link zodat u meteen in kunt loggen en naar de vragenlijst kan gaan. U kunt ook zelf inloggen op de website. In het notficatieveld ziet u dan op uw persoonlijke pagina het bericht staan dat een vragenlijst klaar staat.

De screening in week 1 wordt elke 6 weken herhaald en gevolgd door een aangepaste coaching voor de daarop volgende 6 weken. Door een herinnerings-E-mail na 1, 3 en 5 dagen wordt u herinnerd aan het invullen van deze screeningsvragen. Als u de screeningsvragen niet binnen 1 week invult worden de waarden van de vorige screening gebruikt. Elke week ontvangt u een nieuw recept via een e-mail met link naar de website.

Mijn Slimmer Zwanger Zorgpad

Op dit scherm staat het volgende:

  • Een overzicht van uw ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten en risicoscore.
  • Een link naar de recepten ontvangen tot op dat moment.
  • Notificatie waarin belangrijke berichten staan, zoals 'Er staan vragen klaar'.
  • Eventuele geneesmiddelengebruik en afspraken.
  • Als uw man nog niet is geregistreerd, staat er een link voor zijn registratie.
  • Als uw man is geregistreerd staat er een link 'Resultaten partner', waarmee zijn resultaten kunnen worden ingezien.
  • Link om persoonlijke gegevens aan te kunnen passen.
  • In welke week van het abonnement u zich bevindt. Dit is een visuele weergave.
  • U kunt uw resultaten vergelijken met die van andere gebruikers.