Aanmelden

Wilt u liever eerst contact per e-mail vóór u zich aanmeldt, klik dan hier.

Persoonlijke gegevens

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.

Hoe bent u hier terechtgekomen?


* Wij nemen alleen nog deelnemers aan voor het IVF-onderzoek (zie onderstaande optie).

Toestemming en gegevens abonnement

Onderstaande links openen in een nieuw venster, wanneer u deze na het lezen sluit komt u terug op het registratie-overzicht.

slide 1 slide 2 slide 2 slide 1 slide 1 slide 1 slide 1 slide 1

Wat houdt deelname in

Om deel te nemen aan het Slimmer Zwanger-onderzoek kunt u zich aanmelden met uw smarthphone, PC of laptop op de onderzoekswebsite. Dit kan overal, op elk moment van de dag en kost maar enkele minuten.

Wat moet u doen

Vul uw persoonlijke gegevens in en geef aan of u voor dit onderzoek bent benaderd via het Centrum voor Jeugd en Gezin, of via een participerend ziekenhuis.

Informatie en voorwaarden

Om uw aanmelding compleet te maken dient u akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden, de patient-informatiefolder (PIF) en toestemmingsformulier 1. Al deze documenten zijn als link aan te klikken en ook te downloaden en af te drukken.

Activatie

Deelnemers die via het CJG zijn benaderd zullen na aanmelding gebeld worden door de onderzoeker voor nadere toelichting. Indien u via uw ziekenhuis bent benaderd zal uw Slimmer Zwanger programma ter plekke geactiveerd worden. U ontvangt vervolgens een e-mail om direct in te loggen.

Bloedafname

Voor het onderzoek willen wij bij deelnemers, zowel vrouw als man, een kleine hoeveelheid bloed afnemen. Dit is niet verplicht, maar wel gewenst. Voor CJG-deelnemers is er de mogelijkheid dit thuis te laten doen, bij de overige deelnemers zal in het betreffende ziekenhuis een bloedafname plaatsvinden.

Deelname en screening

Na activatie vult u de screeningsvragen in, waarna u gedurende 26 weken actief deelneemt aan Slimmer Zwanger. Tien weken na het aflopen van het abonnement wordt u gevraagd nogmaals de screeningsvragen in te vullen en een half jaar na deelname ontvangt u de laatste vragenlijst, zodat wij kunnen zien of uw kinderwens in vervulling is gegaan.

Voor wat hoort wat

Door deel te nemen aan het onderzoek maakt u ook kans op leuke extraatjes. Zo krijgt elke deelnemer korting op foliumzuur en een gratis zwangerschapstest. Daarnaast worden er maandelijks leuke cadeautjes verloot zoals een lekker geurtje of een weekendje weg.

Gratis 3D-echo's

Blijkt tijdens deelname aan Slimmer Zwanger dat u zwanger bent, laat het ons dan weten! U komt dan ook in aanmerking voor gratis 3D-echo's.

6 / 8

6 / 8

slide 1 slide 1 slide 1 slide 1 slide 1 slide 1 slide 1 slide 1

Wat houdt deelname in

Om deel te nemen aan het Slimmer Zwanger-onderzoek kunt u zich aanmelden met uw smarthphone, PC of laptop op de onderzoekswebsite. Dit kan overal, op elk moment van de dag en kost maar enkele minuten.

Wat moet u doen

Vul uw persoonlijke gegevens in en geef aan of u voor dit onderzoek bent benaderd via het Centrum voor Jeugd en Gezin, of via een participerend ziekenhuis.

Informatie en voorwaarden

Om uw aanmelding compleet te maken dient u akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden, de patient-informatiefolder (PIF) en toestemmingsformulier 1. Al deze documenten zijn als link aan te klikken en ook te downloaden en af te drukken.

Activatie

Deelnemers die via het CJG zijn benaderd zullen na aanmelding gebeld worden door de onderzoeker voor nadere toelichting. Indien u via uw ziekenhuis bent benaderd zal uw Slimmer Zwanger programma ter plekke geactiveerd worden. U ontvangt vervolgens een e-mail om direct in te loggen.

Bloedafname

Voor het onderzoek willen wij bij deelnemers, zowel vrouw als man, een kleine hoeveelheid bloed afnemen. Dit is niet verplicht, maar wel gewenst. Voor CJG-deelnemers is er de mogelijkheid dit thuis te laten doen, bij de overige deelnemers zal in het betreffende ziekenhuis een bloedafname plaatsvinden.

Deelname en screening

Na activatie vult u de screeningsvragen in, waarna u gedurende 26 weken actief deelneemt aan Slimmer Zwanger. Tien weken na het aflopen van het abonnement wordt u gevraagd nogmaals de screeningsvragen in te vullen en een half jaar na deelname ontvangt u de laatste vragenlijst, zodat wij kunnen zien of uw kinderwens in vervulling is gegaan.

Voor wat hoort wat

Door deel te nemen aan het onderzoek maakt u ook kans op leuke extraatjes. Zo krijgt elke deelnemer korting op foliumzuur en een gratis zwangerschapstest. Daarnaast worden er maandelijks leuke cadeautjes verloot zoals een lekker geurtje of een weekendje weg.

Gratis 3D-echo's

Blijkt tijdens deelname aan Slimmer Zwanger dat u zwanger bent, laat het ons dan weten! U komt dan ook in aanmerking voor gratis 3D-echo's.

Gebruikersvoorwaarden

Algemeen

Het Erasmus MC biedt via verschillende communicatiemiddelen informatie en diensten aan. Indien u hiervan gebruik maakt, beschikt het Erasmus MC over bepaalde gegevens van u. Het Erasmus MC gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet-en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De medewerkers van Erasmus MC, die omgaan met uw gegevens, zijn tevens gebonden aan het beroepsgeheim zoals beschreven in artikel 457 van Boek 7 van het burgerlijk wetboek.

Het Erasmus MC zal geen persoonsgegevens aan derden vertrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In de privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens geregistreerd worden en voor welke doeleinden. Voor de duidelijkheid wordt er onderscheid gemaakt tussen persoons-, bezoeks-, screenings- en coachingsgegevens.

Persoonsgegevens

Tijdens onze dienstverlening wordt er in sommige gevallen gevraagd naar uw persoonsgegevens. Deze omvat bijvoorbeeld een naam, adres, e-mailadres en geboortedatum, en worden gebruikt:

 • om de screening en coaching door Slimmer Zwanger technisch mogelijk te maken.  
 • om uw inloggegevens te verstrekken voor deelname aan Slimmer Zwanger.
 • om u te vragen of u bereid bent om deel te nemen aan onderzoek.
 • om u in de loop van het programma via E-mail uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst om na te gaan hoe het met u gaat en uw mening te vragen over Slimmer Zwanger.
 • om u, na het invullen van vragenlijsten, persoonlijk te berichten en zo nodig te adviseren.
 • om Slimmer Zwanger te evalueren.
 • voor administratieve doeleinden.
 • voor het doen van onderzoek ten behoeve van Slimmer Zwanger en het aanbieden van producten en diensten.

Persoonsgegevens worden vernietigd

Uw persoonsgegevens worden vernietigd:

 • 2 jaar nadat u inloggegevens ontving voor www.slimmerzwanger.nl.
 • Als u gedurende 12 maanden niet inlogt.

Bezoekgegevens

Tijdens het volgen van het Slimmer Zwanger programma  worden bezoekgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum van aanmelding voor een abonnement, de tijdsduur dat u ingelogd bent, surfgedrag, IP-adressen en URL’s en kunnen gebruikt worden voor:

 • beheers- technische doeleinden, zoals voldoende servercapaciteit voor het aantal bezoekers.
 • administratieve doeleinden, zoals de verwerking van betalingen.
 • onderzoeksdoeleinden kunnen deze gegevens gedeeld worden met derden. Er wordt geen onderzoek gedaan naar individuen daarom wordt er voor onderzoek geen gebruik gemaakt van naam- en adresgegevens.

Screenings- en coachingsgegevens

 • Met de screenings- en coachingsvragen en antwoorden en de SMS en E-mailberichten worden in Slimmer Zwanger voedings-  leefstijlgegevens en eventueel geneesmiddelengebruik opgeslagen. Ik begrijp dat dit noodzakelijk is voor het programma.
 • Ik weet dat met de geanonimiseerde gegevens onderzoek kan worden gedaan.
 • Ik begrijp dat het doel van het eventuele onderzoek zal zijn om het programma verder te verbeteren.
 • Ik weet dat de geanonimiseerde gegevens gebruikt kunnen worden om te publiceren.
 • Ik geef toestemming om mijn geanonimiseerde gegevens maximaal 15 jaar te bewaren voor toekomstig onderzoek.

Gebruikersinstructie

Slimmer Zwanger bevat vragenlijsten over persoonlijke gegevens van vrouwen en mannen. Als gebruiker wordt u erop gewezen zorgvuldig om te gaan met deze vragenlijsten en de ingevulde gegevens. De standaardgegevens mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Erasmus MC worden verspreid, gebruikt of overgenomen. Daarnaast dient de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord die worden gebruikt voor toegangtot www.slimmerzwanger.nl geheim te houden. Wanneer de gebruiker onregelmatigheden in het gebruik of de inhoud van www.slimmerzwanger.nl ontdekt, wordt de gebruiker vriendelijk verzocht dit per email te melden aan slimmerzwanger@slimmere-zorg.nl.

Abonnement

Wij wijzen u erop dat in ieder geval de vrouw de eerste screening binnen 2 weken moet invullen anders vervalt het abonnement. Bovendien is het belangrijk te weten dat de screening op 6, 12, 18 en 24 weken, waarvoor u een herinnering ontvangt, bijvoorkeur op dezelfde dag wordt ingevuld, want pas daarna gaat de coaching door.

Ik heb de informatie over het abonnement op de website gelezen en begrijp wat het abonnement inhoudt.

 • Ik weet dat ik op elk moment zonder opgave van reden het abonnement kan stopzetten.

Cookies

Op de delen die alleen toegankelijk zijn voor deelnemers wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en het gebruik van de omgeving te vereenvoudigen. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden aangemaakt.

Ik neem een abonnement op Slimmer Zwanger en accepteer de gebruikersvoorwaarden.


Bent u voor het onderzoek van Slimmer Zwanger benaderd via uw IVF-kliniek? Klik hier!