Gebruik door zorgverleners

Zorginnovatie

Het is niet eenvoudig om als zorgverlener ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten te bespreken en te veranderen bij cliënten/patiënten. Om die reden heeft het Erasmus MC het persoonlijke coachingsprogramma 'Slimmer Zwanger' ontwikkeld. Het doel van dit programma is om vrouwen, die zwanger zijn of willen worden, samen met hun partner te begeleiden bij het aanleren en onderhouden van gezonde voedings- en leefstijlgewoonten.

Web en E-mail

Slimmer Zwanger bestaat voor uw cliënt/patiënt uit een screening via de website (www.slimmerzwangeronderzoek.nl) op de mobiele telefoon of computer en 26 weken coaching met E-mail op de mobiele telefoon. Zie voor verdere informatie ook de demo en het filmmateriaal op de homepage.

Gebruik door zorgverleners

Voor u als verloskundige, (huis)arts of gynaecoloog wordt verwacht dat u ook aandacht besteed aan de voedings- en leefstijlgewoonten van uw cliënten/patiënten. Tot nu toe bestond hiervoor geen geschikt instrument. Om die reden is de 'zelftest vrouw' en 'zelftest man' in het Slimmer Zwanger programma ontwikkeld en opgenomen. Het gebruik van de 'zelftesten' is gratis.

Uw cliënt/patiënt (en partner) kan de 'zelftest' thuis, in de wachtkamer of op het spreekuur invullen via de website www.slimmerzwangeronderzoek.nl. Dit kan via de smartphone of pc en duurt ongeveer 5 minuten. Door de resultaten te laten printen en meenemen naar het spreekuur of te mailen naar u of in te zien op het scherm (mobiel, computer) krijgt u een snelle indruk over de voedings- en leefstijlgewoonten van uw cliënt/patiënt en partner.

Indien door de cliënt/patiënt een abonnement wordt genomen op Slimmer Zwanger heeft u zelfs ook inzage in het verloop van de voedings- en leefstijlgewoonten over de gehele abonnementsperiode van 26 weken.

Vanaf 1 januari 2015 wordt het abonnement vergoed door alle Achmea labels. Bij deelname aan de gerandomiseerde trials in Rotterdam-Regio en het landelijke IVF onderzoek is het abonnement gratis.